همکاری شرکت اپل و فولکس واگن برای ساخت ماشین های برقی

همکاری شرکت اپل و فولکس واگن طبق آخرین گزارش وگفته مدیرعامل شرکت اپل قرار به همکاری شرکت اپل آمریکا با شرکت فولکس واگن آلمان برای ساخت ماشین های برقی خودران گذاشته شده است. شرکت اپل مدت هاست برای کاهش هزینه های حمل و نقل کارکنان خود به فکر تولید ماشینی تمام برقی وخودران است. صفحه […]

بیشتر بخوانید

دستور هشت برابر شدن تعرفه سازمان‌هایی که از انرژی‌های تجدید پذیر بهره نمیبرند

دستور هشت برابر شدن تعرفه برق

طبق گزارش هیات وزیران در سال گذشته در شهریورماه طرحی به تصویب رسید

که در صورت عملی شدن آن،ارگان ها وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظف شدند

بیشتر بخوانید