انرژی‌های تجدید پذیر خورشید
دستور هشت برابر شدن تعرفه سازمان‌هایی که از انرژی‌های تجدید پذیر بهره نمیبرند

دستور هشت برابر شدن تعرفه سازمان‌هایی که از انرژی‌های تجدید پذیر بهره نمیبرند

دستور هشت برابر شدن تعرفه برق

طبق گزارش هیات وزیران در سال گذشته در شهریورماه طرحی به تصویب رسید

که در صورت عملی شدن آن،ارگان ها وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی موظف شدند

طی ۲ سال حداقل بیست درصد از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین بنمایند.

بر اساس مصوبه تعین شده، وزارت نیرو موظف است

تعرفه برق مصرفی را براساس نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین کند.

انرژی تجدید پذیر

مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران  (سه شنبه)به خبرنگار ایرنا گفت: در صورت عدم توجه دستگاه‌های مشمول این مصوبه، از نیمه دوم سال ۹۷ حداقل۲۰ درصد از تعرفه برق مصرفی آن‌ها  با قیمت خرید برق از نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر تعیین خواهد شد.

طبق گفته حسین صبوری، اگر ارگان ها وزارتخانه ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی تا نیمه دوم امسال حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین نکنند،

۲۰ درصد از برق مصرفی آن‌ها با قیمتی در حدود ۸۰۰ تومان در ازای هر کیلووات ساعت محاسبه خواهد شد.

انرژی تجدید پذیر

وی در پاسخ به سوال پرسیده شده

که هم اکنون چند درصد از انرژی دستگاه‌های اجرایی از محل انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی تامین شده،

گفت: تا این لحظه آمار دقیقی از میزان مصرف انرژی تجدید پذیر خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی مشخص نشده.

در حال حاضر میانگین هر کیلووات ساعت برق ۱۱۰ تومان محاسبه می‌شود.

دستور هشت برابر شدن تعرفه سازمان‌هایی که از انرژی‌های تجدید پذیر بهره نمیبرند

فروشگاه اینترنتی چراغستان